کارت پروپرشنال VT-VRPA2 رکسروت

Rexroth Proportional Card VT-VRPA2

کارت پروپرشنال vt-vrpa2 رکسروت

کارت های تقویت کننده از نوع آنالوگ

شامل تجهیزات الکترونیکی برای کنترل شیر متناسب با کنترل موقعیت اسپول Closed Loop

جریان های بایاس، توابع پله، حساسیت به دست آوردن مقدار واقعی و حداکثر جریان خروجی برای شیر تنظیم می شوند.

مقادیر فرمان و زمان‌های رمپ را می‌توان از طریق سیگنال‌های 24 ولت فراخوانی یا تغییر داد.

ویژگی‌های کارت پروپرشنال Rexroth VT-VRPA2:

ورودی دیفرانسیل (± 10 ولت)

چهار ورودی مقدار فرمان قابل فراخوانی (± 10 ولت)

ورودی جریان (4 … 20 میلی آمپر)

وارونگی سیگنال مقدار فرمان داخلی از طریق ورودی 24 ولت یا جامپر

انتخاب زمان رمپ از طریق تشخیص ربع (ورودی 24 ولت) یا فراخوانی زمان شیب دار (ورودی های 24 ولت) با گزینه T5

انتخاب محدوده زمانی سطح شیب دار از طریق جامپر

تصحیح منحنی مشخصه با استفاده از سطوح پله و مقادیر حداکثر قابل تنظیم جداگانه

ورودی را فعال کنید

سیگنال خروجی “آماده برای عملیات”.

سوکت اندازه گیری قابل تعویض با گزینه T5

حفاظت از قطبیت معکوس برای منبع ولتاژ

منبع تغذیه با مبدل DC/DC بدون نقطه صفر افزایش یافته