فیلتر المنت (ON (BN4HC هیداک

( Hydac Filter Element ON ( BN4HC

فیلتر المنت bn4hc هیداک

سایزهای مش: 3 میکرون الی 15 میکرون

سایزهای فیلتر المنت: 0030 الی 2700

حداکثر تحمل فشار فیلتر کاغذی: 20 بار

حداکثر تحمل فشار فیلتر فلزی: 210 بار

 • عناصر فیلتر جدید ON یا همان Optimicron از نظر عملکرد فیلتراسیون و بهره وری انرژی بهینه شده اند.
 • بهترین ترکیب را در مورد راندمان جداسازی، عمر مفید و فشار دیفرانسیل ارائه می دهند.
 • به عنوان یک بسته کامل، ویژگی های نوآورانه فناوری جدید تأثیر بسیار مثبتی بر فشار دیفرانسیل عناصر دارد.
 • به عنوان مثال، هندسه بسته مش فیلتر HELIOS جدید، تأثیری بر تثبیت چین‌ها و افزایش سطح در دسترس جریان برخورد دارد.
 • مزیت آشکار بهبود شرایط جریان و در نتیجه کاهش فشار دیفرانسیل است.
 • محیط میکرو شیشه ای کارآمد که هسته عنصر فیلتر را تشکیل می دهد که تاثیر بسزایی در عمر فیلر المنت دارد.
 • راندمان فیلتراسیون درجه یک و فشار دیفرانسیل پایین را در کل طول عمر عنصر ارائه می دهد.
 • اکنون در رتبه بندی های 1 و 15 میکرومتر نیز موجود است.
 • طراحی جدید بسته مش فیلتر و ترکیب (حداکثر هفت) لایه فیلتراسیون منحصر به فرد تأثیر مطلوبی بر فشار دیفرانسیل دارد.
 • یک لایه زهکشی با ضخامت رزوه نامتقارن به عنوان اولین لایه در سمت آلوده، سیال را کانالیزه می کند.
 • مزیت پشتیبانی گسترده و نرمی از سایر رسانه ها را فراهم می کند.
 • لایه فیلتر ماقبل آخر، به اصطلاح لایه زهکشی یکپارچه، جریان هدایت شده را تضمین می کند و از تلفات ضربه، فضاهای مرده و تلاطم که معمولاً در صورت استفاده انحصاری از مش سیم رخ می دهد، جلوگیری می‌کند.
 • با بازنگری کامل مواد مورد استفاده و همچنین از طریق استفاده از پلاستیک های رسانا، عناصر فیلتر المنت کاملاً قابل تخلیه در نتیجه حاصل می‌شوند.
 • شارژ الکتریکی عناصر فیلتر در حین کار به میزان ناچیزی کاهش یافته است.
 • خطرات جرقه ناگهانی و متعاقب آن تشکیل دوده یا لجن در روغن به طور قابل اعتمادی از بین می‌رود.