شیر سروو DXJ5 دیپلماتیک

Duplomatic Servo Valve DXJ5

شیر سروو dxj5 دیپلمات

سایز: CETOP 05

حداکثر فشار کاری: 350 بار

حداکثر دبی: 100 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر سروو Duplomatic DXJ5:

شیر DXJ5 یک شیر چهار طرفه سروو متناسب است که در آن اسپول در داخل یک Sleeve حرکت می کند.

این شیر سروو دارای یک محرک مستقیم با موتور نیروی خطی است که در نتیجه عملکردهای دینامیکی بالایی دارد که مستقل از فشار سیستم است.

موقعیت اسپول توسط یک مبدل خطی (LVTD) با حلقه بسته کنترل می شود که دقت و تکرارپذیری بالا را تضمین می کند.

در چهار محدوده کنترل دبی مختلف تا 100 لیتر در دقیقه، با اسپول‌هایی با همپوشانی صفر و سطح نصب مطابق با استانداردهای CETOP و ISO موجود است.

این شیر دارای الکترونیک یکپارچه مبتنی بر فناوری SMD است که مقررات استاندارد را تضمین می کند و سیم کشی برق را ساده می کند. این واحد به هیچ گونه تنظیمی غیر از تنظیم الکترونیکی احتمالی صفر نیاز ندارد.

مناسب برای کاربردهای کنترلی با حلقه بسته موقعیت، سرعت و فشار. با قطع منبع تغذیه یا با سیگنال مرجع صفر، اسپول به طور خودکار در موقعیت مرکزی قرار می گیرد. در این موقعیت، بسته به فشار سیستم، شیر سروو دارای حداقل نشتی است.