شیر پروپرشنال DSE5 دیپلماتیک

Duplomatic Proportional Valve DSE5

شیر برقی پروپرشنال dse5 دیپلمات

سایز: 3/8 اینچ

حداکثر فشار کاری: 320 بار

حداکثر دبی: 90 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر پروپرشنال Duplomatic DSE5:

شیر DSE5 یک شیر پروپرشنال و دارای پورت هایی مطابق با استانداردهای ISO 4401 است.

برای کنترل جهت و سرعت محرک های هیدرولیک استفاده می شود.

باز شدن دریچه و در نتیجه سرعت جریان را می توان به طور پیوسته متناسب با جریانی که به شیر برقی عرضه می شود ماژوله کرد.

این شیر پروپرشنال را می توان مستقیماً توسط یک واحد تغذیه کنترل جریان یا با استفاده از واحدهای کنترل الکترونیکی نسبی کنترل کرد تا از عملکرد سوپاپ به طور کامل بهره برداری شود.

دو نسخه دیگر با پورت تخلیه Subplate موجود است.