فشارشکن برقی بلوکی RQM-P دیپلماتیک

Duplomatic Pressure Relief Valve RQM-P

فشارشکن برقی rqm-p دیپلمات

سایز: 1/2 اینچ و 3/4 اینچ و 1/4-1 اینچ

حداکثر فشار: 350 بار

حداکثر دبی: 500 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر فشارشکن Duplomatic RQM-P:

شیرهای RQM*-P ، شیرهای کاهش فشار هستند که در سه اندازه اسمی برای دبی حداکثر 500 لیتر در دقیقه موجود هستند.

– آنها در نسخه نصب شده بر روی بلوک با استاندارد ISO 6264 موجود هستند.

در پنج نسخه موجود است که با استفاده از یک شیر برقی امکان تخلیه کل جریان و انتخاب حداکثر تا سه مقدار فشار را فراهم می کند.

تنظیم مقادیر فشار دوم و سوم توسط یک شیر فشار شکن که بین Stage اصلی و شیر برقی قرار می گیرد به دست می آید.

همراه با پیچ تنظیم سر شش ضلعی عرضه می شود.

در صورت درخواست، می توان آن را به یک دکمه تنظیم SICBLOC روی کنترل فشار اصلی مجهز کرد.