فلوکنترل مادولار QTM5 دیپلماتیک

Duplomatic Flow Control Valve QTM5

فلو کنترل مادولار qtm5 دیپلمات

سایز: 1/4 اینچ

حداکثر فشار: 350 بار

حداکثر دبی: 120 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های فلوکنترل Duplomatic QTM5:

این یک فلوکنترل با شیر چک ولو داخلی برای جریان آزاد معکوس است که به عنوان یک نسخه مادولار با سطح نصب مطابق با استانداردهای ISO 4401 ساخته شده است.

می توان آن را به سرعت تحت تمام شیرهای مدولار ISO 4401-05 بدون استفاده از لوله، با استفاده از میله های اتصال یا پیچ و مهره مناسب مونتاژ کرد، بنابراین می‌توان گروه های مادولار فشرده را تشکیل داد.

دارای پیچ تنظیم شش گوش و مهره قفل کننده است.

برای افزایش سرعت جریان، خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.