فلوکنترل RPC دیپلماتیک

Duplomatic Flow Control Valve RPC

فلو کنترل rpc دیپلمات

سایز: 1/4 اینچ و 1/2 اینچ و 3/4 اینچ

حداکثر فشار: 250 بار تا 320 بار

مقدار دبی: 22 الی 150 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های فلوکنترل Duplomatic RPC:

فلوکنترل RPC یک شیر کنترل جریان جبران شده با فشار و دما است.

سرعت جریان با یک دستگیره مدرج تنظیم می شود که باز شدن شکاف کنترل را تعدیل می کند و می تواند در هر موقعیت تنظیمی توسط یک پیچ قفل شود.

محدوده تنظیم سرعت جریان با شش چرخش دستگیره، با نشان دادن تعداد دورهای انجام شده انجام می شود.

تنظیم یک دور بر روی دستگیره، RPC*/M، در صورت درخواست در دسترس است.