فلو کنترل بلوکی RPC1-T3 دیپلماتیک

Duplomatic Flow Control Valve RPC1-T3

فلو کنترل rpc1-t3 دیپلمات

سایز: 1/4 اینچ

حداکثر فشار: 250 بار

حداکثر دبی: 22 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های فلوکنترل Duplomatic RPC1-T3:

دریچه‌های کنترل جریان سه‌طرفه جبران‌شده با فشار و دما برای کنترل جریان ارسالی به محرک و تخلیه آن، که بیش از مقدار مورد نیاز است، به مخزن در فشار سیستم و نه در فشار مقدار تسکین دهنده عمل می‌کنند.

محدوده تنظیم سرعت جریان با سه چرخش دستگیره انجام می شود و یک نشانگر تعداد چرخش های انجام شده را نشان می دهد.

تنظیم یک دور بر روی دستگیره، RPC1*/M، (در صورت درخواست) در دسترس است.

دستگیره تنظیم را می توان در هر موقعیتی در محدوده تنظیم توسط یک پیچ قفل کرد.