پرشر سوئیچ دیپلماتیک

پرشر سوئیچ

حداکثر فشار: 650 بار

رنج‌های فشار: 35 تا 630 بار

ویژگی‌های پرشر سوئیچ Duplomatic PS:

پرشر سوئیچ PS دوپلوماتیک از نوع پیستونی، سوئیچ فشار هیدروالکتریکی هستند.

هنگامی که فشار عملیاتی به مقدار تنظیم شده برسد، کنتاکت الکتریکی داخلی سوئیچ می شود.

فشار خط روی پیستونی که مستقیماً توسط یک فنر در طرف مقابل بارگذاری می شود، عمل می کند. بار فنر با استفاده از دستگیره قابل تنظیم است.

هنگامی که فشار خط به شیر تنظیم شده می رسد، پیستون حرکت می کند و میکروکنتاکت را تغییر می دهد.

سوئیچ های فشار در چهار محدوده فشار از 35 تا 630 بار موجود هستند و می توانند از نوع درگاه رزوه ای 1/4 اینچی BSP نصب شوند.

عرضه استاندارد با دستگیره تنظیم و با مقیاس فشار است.