شیر سروو 4WRSE رکسروت

Rexroth Servo Valve 4WRSE

شیر سروو 4wrse رکسروت

سایزهای ولو: NG6 and NG10

حداکثر فشار کاری: 315bar

حداکثر دبی: 180L/min

ویژگی‌های شیر سروو 4WRSE:

شیر کنترل مستقیم جهت دار با واکنش بالا با الکترونیک کنترل یکپارچه (OBE) برای کنترل جهت سیال و مقدار جریان (فلو)

شیر 4WRSE مناسب برای کنترل موقعیت و سرعت

فعال‌سازی توسط شیر برقی کنترلی

Rexroth 4wrse دارای فیدبک الکترونیکی موقعیت اسپول

حساسیت پاسخ بالا و Hysteresis کم

کنترل الکترونیک یکپارچه (OBE) با دو نوع سیگنال 10± ولت یا 4 … 20 میلی آمپر