شیر پروپرشنال 2FRE رکسروت

Rexroth Proportional Flow Control Valve 2FRE

فلو کنترل پروپرشنال 2fre رکسروت

سایز: NG6

حداکثر فشار کاری: 210bar

حداکثر دبی : 25 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر پروپرشنال Rexroth 3DREP:

ورژن 2 جهته

شیر با جبران کننده فشار برای کنترل جریان جبران شده با فشار

فعال سازی از طریق شیر برقی متناسب

متناسب برای نصب بر روی بلوک

استاندارد نصب بر اساس ISO 4401-03-02-0-05

دارای کنترل موقعیت الکتریکی برای Orifice اندازه گیری

سیم پیچ مبدل موقعیت محوری متحرک، بنابراین کالیبراسیون آسان نقطه صفر دهانه اندازه گیری و بدون نیاز به تداخل با الکترونیک کنترل (الکتریکی-هیدرولیک) امکان پذیر است.

تحمل تولید پایین سوپاپ و تقویت کننده الکتریکی VT-VRPA1-150-1X (آنالوگ) و ماژول تقویت کننده VT-MRPA1-150-1X (آنالوگ) (Optional)

کنترل جریان در هر دو جهت با استفاده از صفحه یکسو کننده