شیر پروپرشنال 4WRAE رکسروت

Rexroth Proportional Valve 4WRAE

شیر پروپرشنال 4wrae رکسروت

سایزها: NG6 و NG10

حداکثر فشار کاری: 315bar

مقدار دبی: سایز 6: 42 لیتر بر دقیقه و سایز 10: 75 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر پروپرشنال Rexroth 4WRAE:

شیر جهتی متناسب با عملکرد مستقیم بدون بازخورد موقعیت الکتریکی و الکترونیک یکپارچه (OBE) برای نوع 4WRAE

کنترل جهت و میزان جریان

فعال سازی با استفاده از شیر برقی متناسب با رزوه مرکزی و سیم پیچ قابل جابجایی

برای نصب Subplate:
اتصال بر اساس استاندارد ISO4401
انتخاب Subplate بر اساس کاتالوگ RE 45052 (NS6) یا RE45054 (NS10) و سفارش جداگانه، به صفحه 12 تا 15 مراجعه کنید.

قرقره کنترل در مرکز فنر

کنترل الکترونیک
• 4WRAE:
– الکترونیک یکپارچه (OBE) با ورودی یا جریان ولتاژ
ورودی (A1 به جای F1)

• 4WRA:
– تقویت کننده دیجیتال یا آنالوگ در فرمت یورو کارت (سفارش جداگانه)
– تقویت کننده ماژول آنالوگ