شیر پروپرشنال 4WREE رکسروت

Rexroth Proportional Valve 4WREE

شیر پروپرشنال 4wree رکسروت

سایز : NG6 و NG10

حداکثر فشار کاری : 315bar

مقدار دبی: 80 الی 180 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر پروپرشنال Rexroth 4WREE:

شیر کنترل جهت متناسب با عملکرد مستقیم با بازخورد موقعیت الکتریکی و الکترونیک یکپارچه (OBE) با نوع 4WREE

کنترل جهت و میزان جریان

عملکرد با استفاده از شیر برقی متناسب با رزوه مرکزی و سیم پیچ قابل جدا شدن

برای نصب در subplate: الگوی انتقال طبق ISO 4401

قرقره کنترل فنر محور

کنترل الکترونیک

نوع 4WREE:
الکترونیک یکپارچه (OBE) با ورودی ولتاژ یا جریان (A1 و/یا F1)

نوع 4WRE (نسخه 4/3)، سفارش جداگانه:
آمپلی فایر دیجیتال و آنالوگ با فرمت یورو کارت
تقویت کننده آنالوگ در طراحی مدولار

نوع 4WRE…A (نسخه 4/2)، سفارش جداگانه:
تقویت کننده آنالوگ در طراحی مدولار