شیر پروپرشنال 4WRKE رکسروت

Rexroth Proportional Valve 4WRKE

شیر پرورپرشنال 4wrke رکسروت

سایزها: NG10 الی NG35

حداکثر فشار کاری: 350bar

حداکثر دبی: تا 3000 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر پروپرشنال Rexroth 4WRKE:

شیر کنترل جهت پروپرشنال 2 مرحله ای متناسب با عملکرد Pilot با بازخورد موقعیت الکتریکی Spool کنترل اصلی و الکترونیک یکپارچه (OBE)

کنترل جهت جریان و مقدار جریان

عملکرد با استفاده از شیر برقی متناسب

متناسب نصب بر روی Subplate:
الگوی انتقال بر اساس استاندارد ISO 4401

بازخورد موقعیت الکتریکی

اسپول کنترل اصلی فنری

شیر کنترل پایلوت:
شیر جهتی متناسب تک مرحله ای
مرحله اصلی با کنترل موقعیت