شیر پروپرشنال ZDBE رکسروت

Rexroth Proportional Valve ZDBE

ردیوسر پروپرشنال zdbe رکسروت

سایز: NG6

حداکثر فشار کاری: 350bar

حداکثر دبی: 30 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر پروپرشنال Rexroth 2FRE:

قابلیت نصب بصورت پایلوت برای محدود کردن فشار سیستم

عملکرد با استفاده از شیر برقی پروپرشنال

شیر برقی پروپرشنال با سیم پیچ قابل چرخش و جداشدنی

برای نصب یا طراحی بر روی بلوک ساندویچی:
بر اساس ISO 4401-03-02-0-05 و DIN 24340

شیر و الکترونیک کنترل از یک منبع واحد

الکترونیک کنترل خارجی برای انواع DBE و ZDBE

منحنی مشخصه فشار مقدار فرمان خطی

انواع DBEE و ZDBEE با الکترونیک یکپارچه (OBE):
• تحمل تولید پایین از مقدار فرمان

منحنی مشخصه فشار