شیر برقی 4WE رکسروت

Rexroth Directional Control Valve 4WE

شیر برقی 4we رکسروت

سایزها: NG6 و NG10

حداکثر فشار کاری: 350bar

دبی: 80 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر برقی Rexroth 4WE:

طراحی شده در حالتهای 4/3، 4/2 یا 3/2

شیر برقی پرقدرت

الگوی انتقال طبق DIN 24340 فرم A

الگوی انتقال بر اساس ISO 4401-03-02-0-05 و NFPA T3.5.1 R2-2002 D03

شیر برقی DC یا AC با پین مرطوب با سیم پیچ قابل جدا شدن

سیم پیچ برقی می تواند 90 درجه بچرخد

سیم پیچ را می توان بدون نیاز به باز کردن محفظه ضد فشار تغییر داد.

اتصال الکتریکی به عنوان اتصال انفرادی یا مرکزی

Manual Override (Optional)

نظارت بر موقعیت اسپول (Optional)