شیر کنترل جهت M-3SED6 رکسروت

Rexroth Directional Control Seat Valve M-3SED6

شیر برقی هیدرولیک m-sed6 رکسروت

سایز: NG6

حداکثر فشار کاری: 350bar

حداکثر دبی : 25 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر برقی پاپت Rexroth M-3SED6:

شیر برقی پاپت بدون نشتی داخلی

الگوی انتقال طبق DIN 24340 فرم A (بدون تعیین محل سوراخ)

الگوی انتقال مطابق ISO 4401-03-02-0-05 و NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (با سوراخ مکان یابی)

سوئیچینگ ایمن همچنین با دوره های سکون طولانی تر تحت فشار

شیر برقی ولتاژ DC پین مرطوب با سیم پیچ قابل جدا شدن (ولتاژ AC با استفاده از یکسوساز امکان پذیر است)

سیم پیچ برقی می تواند 90 درجه بچرخد.

سیم پیچ را می توان بدون نیاز به باز کردن محفظه فشار محکم تغییر داد.

اتصال الکتریکی به عنوان اتصال جداگانه (برای اتصالات الکتریکی بیشتر، به RE08010 مراجعه کنید)

With concealed manual override (optional)

سوئیچ موقعیت القایی (بدون تماس)، به RE24830 مراجعه کنید