شیر کاهنده فشار مادولار ZDR رکسروت

Rexroth Modular Pressure Reducing Valve ZDR

ردیوسر مادولار zdr رکسروت

سایز: NG6

حداکثر فشار کاری: 210bar

حداکثر دبی: 50 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر کاهنده فشار Rexroth ZDR:

شیر کاهنده فشار از نوع مادولار

الگوی انتقال طبق DIN 24340 فرم A

الگوی انتقال طبق ISO 4401-03-02-0-05 (با سوراخ مکان یابی)

4 درجه بندی فشار

4 نوع تنظیم:
• دستگیره چرخشی
• بوش با شش گوش و درپوش محافظ
• دستگیره چرخشی قفل دار با ترازو
• دستگیره چرخشی با ترازو

کاهش فشار در کانال A، B یا کانال P

چک ولو (آپشنال) (فقط نسخه “A”)