پمپ های پیستونی محوری در طراحی صفحه swashplate و محور خم برای محدوده فشار متوسط و بالا در نظر گرفته شده اند. تغییرات متعدد در طرح ها، محدوده عملکرد و گزینه های تنظیم، راه حل های ایده آلی را برای برنامه های موبایل و ثابت ارائه می دهد.