کارت پروپرشنال VT-3000 رکسروت

Rexroth Proportional Card VT-3000

کارت پروپرشنال vt3000 رکسروت

آمپلی فایر برای شیرهای پروپرشنال کنترل جهت (نوع .WRZ، تا سری 6X)

آمپلی فایر شیرهای پروپرشنال فشار (نوع DBEP6 و 3DREP6، سری 1X)

ویژگی‌های کارت پروپرشنال Rexroth VT3000:

مناسب برای شیرهای پروپرشنال Pilot Operated (نوع WRZ، تا سری 6X) و شیرهای پروپرشنال فشار (نوع DBEP6 و 3DREP6، سری 1X) بدون بازخورد موقعیت الکتریکی

چهار مقدار فرمان قابل تنظیم با پتانسیومتر

چهار فراخوانی مقدار فرمان با نمایشگر LED

ورودی دیفرانسیل

مولد تابع مرحله

ژنراتور رمپ

دو مرحله خروجی جریان پالسی

حفاظت از قطبیت برای منبع ولتاژ