آکومولاتور تیوبی هیداک

Hydac Bladder Accumulator

آکومولاتور تیوبی hydac

سایز: 0/5 لیتر … 200 لیتر

حداکثر فشار کاری: 330 بار

ویژگی‌های آکومولاتور تیوبی HYDAC:

سیالات عملا تراکم ناپذیرند و بنابراین نمی توانند انرژی فشار را ذخیره کنند.

تراکم پذیری گاز در آکومولاتورهای هیدرولیک برای ذخیره سیالات استفاده می شود.

آکومولاتورهای تیوبی HYDAC بر اساس این اصل هستند و از نیتروژن به عنوان محیط تراکم پذیر استفاده می کنند.

آکومولاتور تیوبی از یک بخش مایع و یک بخش گاز تشکیل شده است که تیوب به عنوان صفحه ضد گاز عمل می کند.

سیال اطراف تیوب به مدار هیدرولیک متصل است تا با افزایش فشار و فشرده شدن گاز، انباشته کننده مثانه سیال را به داخل بکشد.

هنگامی که فشار کاهش می یابد، گاز فشرده شده منبسط می شود و سیال ذخیره شده را وارد مدار می کند.

آکومولاتورهای تیوبی HYDAC را می توان در کاربردهای مختلفی استفاده کرد که برخی از آنها در زیر ذکر شده است:
ذخیره انرژی
عملیات اضطراری
تعادل نیرو
جبران نشت
جبران حجم
جذب شوک
تعلیق خودرو
میرایی ضربان