آکومولاتور دیافراگمی هیداک

Hydac Diaphragm Accumulator

آکومولاتور دیافراگمی هیداک

سایز: 0.075 لیتر … 4 لیتر

حداکثر فشار کاری: 330 بار

ویژگی‌های آکومولاتور دیافراگمی HYDAC:

سیالات عملاً تراکم ناپذیرند و بنابراین نمی توانند انرژی فشار را ذخیره کنند.

تراکم پذیری گاز در آکومولاتورهای هیدرولیک برای ذخیره سیالات استفاده می شود.

آکومولاتورهای دیافراگمی HYDAC بر اساس این اصل هستند و از نیتروژن به عنوان محیط تراکم پذیر استفاده می کنند.

آکومولاتورهای دیافراگمی از یک بخش سیال و یک بخش گاز تشکیل شده اند که دیافراگم به عنوان صفحه ضد گاز عمل می کند.

بخش سیال به مدار هیدرولیک متصل می شود تا با افزایش فشار و فشرده شدن گاز، آکومولاتور دیافراگمی سیال را به داخل بکشد.

هنگامی که فشار کاهش می یابد، گاز فشرده شده منبسط می شود و سیال ذخیره شده را وارد مدار می کند.

در پایه دیافراگم یک دریچه پاپت قرار دارد.

این کار خروجی هیدرولیک را زمانی که آکومولاتور کاملا خالی است قطع می کند و در نتیجه از آسیب دیدن دیافراگم جلوگیری می کند.