آکومولاتور پیستونی هیداک

Hydac Piston Accumulator

آکومولاتور پیستونی هیداک

سایز : 0.2 لیتر … 600 لیتر

حداکثر فشار کاری: 350 بار

ویژگی‌های آکومولاتور پیستونی HYDAC:

سیالات عملاً تراکم ناپذیرند و بنابراین نمی توانند انرژی فشار را ذخیره کنند.

تراکم پذیری گاز (نیتروژن) در آکومولاتورهای هیدروپنوماتیکی برای ذخیره سیالات استفاده می شود.

آکومولاتورهای پیستونی HYDAC بر اساس این اصل هستند.

آکومولاتور پیستونی شامل یک بخش سیال و یک بخش گاز است که پیستون به عنوان صفحه ضد گاز عمل می کند.

بخش گاز از قبل با نیتروژن شارژ شده است.

بخش سیال به مدار هیدرولیک متصل می شود تا با افزایش فشار و فشرده شدن گاز، انباشته کننده پیستونی سیال را به داخل بکشد.

هنگامی که فشار کاهش می یابد، گاز فشرده منبسط می شود و سیال ذخیره شده در مدار جابجا می شود.