فیلتر المنت PHC هیداک

Hydac Filter Element PHC

فیلتر المنت phc هیداک

سایز مش: 10 میکرون و 20 میکرون

حداکثر فشار: 10 بار

سایز المنت: 2700 … 0030

ویژگی‌های فیلتر المنت HYDAC PHC:

عناصر فیلتر کاغذی معمولاً برای کاربردهایی هستند که به سطوح پایین فیلتر نیاز دارند.

کاربردهای معمولی، برای مثال، فشرده‌کننده‌های زباله برای فیلتر کردن روغن‌های روانکاری یا روغن‌های با ویسکوزیته بالا > ISO VG 100 است.

عنصر فیلتر از الیاف ارگانیک به طور تصادفی که با یک چسب سفت می شوند ساخته شده است.

در مقایسه با عناصر P/HC، عناصر P دارای عمق پلیسه کمتری هستند.

عناصر کاغذی “P/HC” در فیلترهای خط برگشت ما استفاده می شود.