فیلتر خط فشار DFN هیداک

Hydac Peressure Filter DFN

فیلتر فشار dfn هیداک

سایزهای فیلتر: 400 … 40

حداکثر فشار کاری: 400 بار

دبی : تا 400 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های فیلتر خط فشار HYDAC DFN:

محفظه فیلتر مطابق با قوانین بین المللی طراحی شده است.

آنها از یک سر فیلتر و یک کاسه فیلتر پیچی تشکیل شده اند.

فیلترهای DFNF و LFNF برای جریان در هر دو جهت مناسب هستند.

تجهیزات استاندارد:
بدون شیر بای پس
اتصال برای نشانگر گرفتگی

محفظه های فیلتر باید ارت باشد.

هنگام استفاده از نشانگرهای گرفتگی الکتریکی، قبل از برداشتن کانکتور نشانگر گرفتگی، منبع تغذیه الکتریکی سیستم باید قطع شود.