فیلتر خط فشار LFN هیداک

Hydac Pressure Filter LFN

فیلتر فشار lfn هیداک

سایزهای فیلتر: 100 … 40

حداکثر فشار کاری: 100 بار

دبی : تا 100 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های فیلتر خط فشار HYDAC LFN:

محفظه فیلتر مطابق با قوانین بین المللی طراحی شده است.

آنها از یک سر فیلتر و یک کاسه فیلتر پیچی تشکیل شده اند.

فیلترهای DFNF و LFNF برای جریان در هر دو جهت مناسب هستند.

تجهیزات استاندارد:
بدون شیر بای پس
اتصال برای نشانگر گرفتگی

محفظه های فیلتر باید ارت باشد.

هنگام استفاده از نشانگرهای گرفتگی الکتریکی، قبل از برداشتن کانکتور نشانگر گرفتگی، منبع تغذیه الکتریکی سیستم باید قطع شود.