شیر سروو DXJ3 دیپلماتیک

Duplomatic Servo Valve DXJ3

شیر سروو dxj3 دیپلمات

سایز: CETOP 03

حداکثر فشار کاری: 350 بار

حداکثر دبی: 40 لیتر بر دقیقه

ویژگی‌های شیر سروو Duplomatic DXJ3:

شیر DXJ3 یک شیر چهار طرفه سروو متناسب است که اسپول در داخل یک Sleeve حرکت می کند.

این شیر دارای یک محرک مستقیم با موتور نیروی خطی است که در نتیجه عملکردهای دینامیکی بالایی دارد که مستقل از فشار سیستم است.

موقعیت اسپول توسط یک مبدل خطی (LVTD) با حلقه بسته کنترل می شود که دقت و تکرارپذیری بالا را تضمین می کند.

در چهار محدوده کنترل دبی مختلف تا 40 لیتر در دقیقه، با اسپول‌هایی با همپوشانی صفر و سطح نصب مطابق با استانداردهای CETOP و ISO موجود است.

این شیر دارای الکترونیک یکپارچه مبتنی بر فناوری SMD است که مقررات استاندارد را تضمین می کند و سیم کشی برق را ساده می کند. این واحد به هیچ گونه تنظیمی غیر از تنظیم الکترونیکی احتمالی صفر نیاز ندارد.

مناسب برای کاربردهای کنترلی در مدار حلقه بسته، سرعت و فشار.

با قطع منبع تغذیه یا با سیگنال مرجع صفر، اسپچول به طور خودکار در موقعیت مرکزی قرار می گیرد. در این موقعیت، بسته به فشار سیستم، شیر دارای حداقل نشتی است.